Промоция за връчване на дипломите на Випуск 2017 г. на Медицински факултет