ПРОФ. ВОДЕНИЧАРОВ: НАУКАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ЩЕ СТАНЕ БАЗОВ ФАКТОР В СЪДБАТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО