ПРОФ. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПОЛУЧИ ПОЧЕТЕН ЗНАК ЗА ОСОБЕН ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ