Резултати от изпит по химия, проведен на 11.07.2017 г.