Резултати от предварителен изпит по биология, проведен на 29.04.2017 г.