Резултати от предварителен изпит по химия проведен на 02.04.2017 г.