СТРАНИЦИ

Институционална акредитация

ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ

Институционалната акредитация: дадена на 25.07.2013 г. за срок от 6 години

Валидна до: 25.07.2019 г.

Оценка: 9.68 (девет цяло и шестдесет и осем стотни)

Капацитет на висшето училище: 9770

КРИТЕРИИ

Приети от Акредитационния съвет на НАОА на 20.10.2016 г.