СТРАНИЦИ

Контакти

КОНТАКТИ

МУ-СОФИЯ ОФИС "ЕРАЗЪМ"

гр. София 1431, бул. „Акад. Ив. Гешов” №15,

ет. 12, стая 9-ляво; ет.12, стая 18

С.Борисова – sborisova@mu-sofia.bg,
тел. +359 2 9152138;

Т. Тодорова – ttodorova@mu-sofia.bg,
тел. +359 2 9152165;

С.Манолов – smanolov@mu-sofia.bg,
тел. +359 2 9152138;

ФАКУЛТЕТНИ КООРДИНАТОРИ ЗА "ЕРАЗЪМ"

Медицински факултет – Доц. Д-р Нина Белова, дм,
тел.: + 359 2 9172624
e-mail: belova.nina@gmail.com

Факултет по дентална медицина – Проф. Д-р Божидар Йорданов, дм,
тел.: +359 2 9541393
e-mail: yordanov_doc.@abv.bg

Фармацевтичен факултет – Проф. Валентина Петкова, дф,
тел. +359 2 9236593
e-mail: vpetkova@pharmfac.net

Факултет по обществено здраве – Доц. А.Янакиева,
тел.: +359 2 851 01 22; +359 896 783 261
e-mail: antoniya.yanakieva@gmail.com

Колеж „Йорданка Филаретова” – Мая Визева,
тел. +359 2 915 46 25

ЦРЧР

Ул. „Граф Игнатиев“ 15, ет. 3

1000 София

Тел.: +359 2 9155 010

Факс: +359 2 9155 049

hrdc@hrdc.bg

Приемно време на ЦРЧР:

понеделник от 14.00 ч. до 16.00 ч. и петък от 9.30 ч. до 11.30 ч.