Заседание на съвета на Филиал "Проф. д-р Иван Митев" - Враца