Съобщение на Ръководството на Медицински университет - София