Европейската комисия предлага рамкова програма „Хоризонт 2020”

Отдел „МИУП” при МУ - София уведомява, че  Европейската комисия предлага рамкова програма „Хоризонт 2020” за периода 2014-2020 години  като продължение на Седма рамкова програма.
Повече информация на:
„Хоризонт 2020”:     http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home
„Съюз за иновации”: http://ec.europa.eu/innovation-union   
„Европа 2020”:           http://ec.europe.eu/europe2020      
„Дигитална програма” http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
 „Европейски институт за технологии и иновации”: http://eit.europa.eu

The Medical University – Sofia International Integration and University Policy Department informs that The European Commission proposes a frame program “Horizon 2020” for 2014-2020 after the 7th FP.
More on:

“Horizon 2020”    http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home
Innovation Union:    http://ec.europa.eu/innovation-union 
“Europe 2020”:    http://ec.europa.eu/europa2020
“Digital Agenda”        http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
“European Institute of Technolog“European Institute of Technology and Innovation:
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm