МУ-София с достъп до световните и европейски научно-изследователски бази данни

   
За МУ-София вече е в сила и действа
достъп до най-големите световни и европейски научно-изследователски бази данни, лицензирани от Министерството на образованието и науката:
1. ISI Web of Knowledge - http://isiknowledge.com
2. Science Direct - http://www.sciencedirect.com
3. Scopus - http://www.scopus.com/scopus/home.url
4. Embase - http://www.embase.com/ (Необходима е регистрация. За информация кликнете тук.)
5. ProQuest
http://www.proquest.com/en-S/catalogs/databases/detail/proquestcentral.shtml

6. Engineering Village – (достъп и извън мрежата на МУ-София)
http://www.engineeringvillage.com/controller/servlet/Controller

Всички горепосочени бази данни (с изключение на Engineering Village) са достъпни само за компютри от мрежата на МУ-София, както и за компютри свързани с мрежата на МУ-София.