СТРАНИЦИ

Категория: СДО-конкурси и класирания

МЕСТА ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

Местата за специализанти за 2020 г. по неклинични специалности и специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“, разпределени по специалности, за които държавата ще финансира таксата за обучението по чл. 40, ал. 1 и/или чл. 41, ал. 1 от Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, съгласно Заповед № […]

КОНКУРС за специализация по неклинични специалности, съгласно чл. 18 от Наредба 1/22.01.2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

ОБЯВА Местата по специалности  ТУК. Изтеглете заявление от ТУК КЛАСИРАНЕ от ТУК

КОНКУРС за специализация по специалности за лица с професионална квалификация “лекар по дентална медицина“

ОБЯВА Местата по специалности  ТУК. Изтеглете заявление от ТУК На вниманието на кандидатите, които ще се явяват на конкурсен изпит за местата по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“. Уведомяваме Ви, че конкурсните изпити за местата по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ ще се проведат в посочения […]

КЛАСИРАНЕ на кандидатите, учасвали в конкурса по документи за местата по неклинични специалности, по специалността „Обща медицина“, и по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“, определени със заповед № РК 36-37/14.01.2019 г. И ЗАПОВЕД № РК 36-77/24.01.2019 г.

За да видите класирането,  натиснете ТУК

Конкурс по документи за прием на специализанти по неклинични специалности, по специалността „Обща медицина“, и по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“

Отдел „Следдипломно обучение и университетско болнична координация“ на МУ – София Обявява Конкурс по документи, съгласно чл. 18 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по неклинични специалности, специалност „Обща медицина“ и по специалностите за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“. Документите за участие в конкурса се […]

МЕСТА ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА съгласно Заповед № РД-19-3/01.10.2018 г. на МЗ за специализанти, зачислени по реда на Наредба №1/22.01.2015г.

Заявления за местата финансирани от държавата се подават в отдел „СДО и УБК“ при Ректората на МУ – София, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ № 15, ет. 12, стая 7 от 09,00 ч. – 12, 00 ч. и от 13,00 ч. – 15,30 ч. в срок  до 31.10.2018 год. вкл. Съгласно чл. 47 от Наредба […]

Класиране от проведения конкурс по документи за специализация по „Орална хирургия“

Класираните кандидати да се яват на 16.07.2018 год. /понеделник/ в 09.00 часа в Клиника по лицево-челюстна хирургия на УМБАЛ“Александровска“, за да се запознаят с естеството на работа в клиниката, след което писмено да потвърдят в Отдел „СДО и УБК“, че ще провеждат специализация.

Конкурс по документи за придобиване на специалност „Орална хирургия“

Документи за участие в конкурса се подават в отдел „СДО и УБК” при Ректората на МУ-София, бул. „Акад. Ив. Гешов” 15, ет.12, стая №7 в срок от от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13.00 до 15.30 часа в срок от 25.06.2018 год. до 06.07.2018 год. включително всеки работен ден.