СТРАНИЦИ

Категория: Наука – конкурси

КОНКУРС МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ 2020 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ

1.УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук: файл MLIS_USL_2020 2.ФОРМУЛЯР – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ: 2.1. За докторанти, зачислени със Заповед на Ректора на МУ – София за обучение в Катедри на основни структурни звена на МУ – София може да изтеглите тук: файл MLIS_project_MU_2020 2.2. За докторанти, зачислени […]

КОНКУРС ГРАНТ 2020

1.За научни екипи базирани в звената на Медицински университет – София (Медицински факултет, Фармацевтичен факултет, Факултет по дентална медицина, Факултет по обществено здраве, Департамент за езиково обучение и спорт, Медицински колеж „Йорданка Филаретова” – София и Филиал „Проф. д-р Иван Митев” – Враца) 1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук: […]

Конкурс на UNESCO за наградите „Млади учени“ по Програмата „Човек и Биосфера“

Националната комисия на ЮНЕСКО посредством Министерство на образованието и науката, както и Отдел Екологични и земни науки, обявява конкурс за наградите Млади учени 2020 г. Кандидатурите за наградите Млади учени 2020 г. следва да се изпратят до Секретариата на „Човек и биосфера“ не по-късно от 13 декември 2019 г. (петък). Кристина Николова, старши експерт в Дирекция […]

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в три конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.“; „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“; Конкурс „Българска научна периодика – 2019 г.“.

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в три конкурса: „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.“; „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“; Конкурс „Българска научна периодика –  2019 г.“. „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.“ Финансирането по […]

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в конкурси по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ) и Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ (ВИХРЕН)

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в конкурси по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ) и  Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ (ВИХРЕН). 1.Национална научна програма „Петър Берон и НИЕ“ Целите на програмата са определени в съответната Национална Научна […]

Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София в конкурси ГРАНТ ‘2018 и МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2018

Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София: ГРАНТ ‘2018 МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2018 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ Сроковете за предаване на научните отчети са: до 03 май 2019 г., до 20 юни 2019 г., съгласно датата на сключване на договорите, по 1 екземпляр на хартиен и електронен носител, в […]