СТРАНИЦИ

Категория: Международнa дейност

AUF стипендии за професионален стаж през 2020 година

Отдел МИПФ информира, че студентите в МУ-София могат да кандидатстват за стипендия за осъществяване на стаж в чужбина (на френски език), финансиран от Университетската франкофонска агенция (AUF), с продължителност между 1 и 3 месеца, в периода между 1 април – 18 декември 2020 г. Крайният срок за онлайн кандидатстване е 13 март 2020 г. За […]

Френският институт в България предлага финансиране на проекти, свързани с университетски и научни събития през 2020 година, с френско участие

Проектите могат да бъдат във всички сфери на науката, с краен срок за кандидатстване 29 февруари 2020 година. Повече информация за конкурса  може да намерите сайта от на Френския институт  ТУК

Стипендии от франкофонската агенция за 2020г.

1.Докторантски стипендии „Йожен Йонеско“ – 2020г Университетската франкофонска агенция обявява конкурс за докторанти и постдокторанти на МУ-София за стипендиите на румънското правителство „Йожен Йонеско“, за осъществяване на стаж от 3 месеца във франкофонска среда в румънски университет. Период на мобилността: 4 май – 31 юли 2020 г. Срок за кандидатстване: 16 февруари 2020 г. Стипендията включва […]

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Русия 2019-2020 г.

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от […]

Kонкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай 2019 г.

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от […]

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай – изследователски проекти 2019

Целта на процедурата е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите. […]

Проекти по програми ЕРА-НЕТ

На електронната страница  на Фонд научни изследвания / ФНИ/е представена информация за програмите за международно сътрудничество ЕРА-НЕТ, в които ФНИ участва. Програмите се финансират от национални научни фондове и агенции със съфинансиране от програмата Хоризонт 2020 на ЕС. Информация за обявените и предстоящите конкурси е публикувана на интернет страниците на всяка от програмите. Вижте от ТУК Информация, насоки […]

Медицински университет – София разширява сътрудничеството по програма Еразъм + с университет “Гоце Делчев”, Щип, Македония

В навечерието на коледните и новогодишни празници наши партньори от университет “Гоце Делчев”, Щип, Северна Македония се срещнаха с ръководството на МУ-София. Бяха обсъдени възможностите за разширяване на сътрудничеството по програма Еразъм + в областта на денталната медицина. С университет “Гоце Делчев” вече имаме успешен обмен на студенти и преподаватели от факултетите по фармация и […]

Делегация на Университет Аджъбадем – Истанбул, Турция на работно посещение в Медицински университет – София

Ректорът на Медицински университет – София – Проф. д-р Виктор Златков, дм се срещна с  представители на Университета Аджъбадем, гр. Истанбул, Турция – проф. Беки Кан, заместник-президент, г-жа Гемзе Кемерли, ръководител Международен отдел и Мюжде Башар, Еразъм координатор, които посетиха университета на 16 декември 2019 г. На срещата участва и Международния отдел на Ректората с […]

Последен конкурс по РП “Хоризонт 2020” за схемата RISE от дейностите Мария Склодовска-Кюри

На 06.12.2019 г.  беше отворен последният за РП “Хоризонт 2020” конкурс за схемата RISE от дейностите Мария Склодовска-Кюри: Виж от ТУК Крайният срок за кандидатстване е 28 април 2020 г. 1.За подготовка на Вашето проектно предложениеможе да използвате следните материали, които се изготвят в рамките на проекта на международната мрежа от НКЛ Net4MobilityPlus: Webinar с условията […]