УКАЗАНИЯ

 

 

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година

На основание чл.21, ал.2 от Закона за висше образование  и решение на Академичния съвет от 06.06.2017 г. Медицински университет – София обявява:

Прием на студенти срещу заплащане по специалностите от професионално направление – Медицина, Дентална медицина, Фармация, Обществено здраве и Здравни грижи за учебната 2017/2018 година.

Кандидатите трябва да са лица, положили успешно съответните приемни изпити в МУ-София и участвали в класирането, но неприети в рамките на определения брой по чл.68 от ЗВО и Решение на МС № 236/27.04.2017 година.

Таксите за платено обучение на студентите за учебната 2017/2018 са както следва:

Специалност

 

Медицина

6790,50 лв.(5890,50лв.+900,00лв.)

Дентална медицина

6790,50 лв.(5890,50лв.+900,00лв.)

Фармация

6790,50 лв.(5890,50лв.+900,00лв.)

Управление на здравни грижи-бакалавър

2363,20 лв.(1663,20лв.+700,00лв.)

Управление на здравни грижи-магистър

2463,20 лв.(1663,20лв.+800,00лв.)

Обществено здраве и здравен мениджмънт - бакалавър

2363,20 лв.(1663,20лв.+700,00лв.)

Обществено здраве и здравен мениджмънт - магистър

2463,20 лв.(1663,20лв.+800,00лв.)

Медицинска сестра

4165,00 лв.(3465,00лв.+700,00лв.)

Акушерка

4165,00 лв.(3465,00лв.+700,00лв.)

Специалностите в МК „Й.Филаретова” - София

4165,00 лв.(3465,00лв.+700,00лв.)

Места:

Специалност

Брой

Медицина

20

Дентална медицина

5 мъже +5 жени

Фармация

30

Здравни грижи

 

ФОЗ – Медицинска сестра

10

ФОЗ - Акушерка

5

ОЗЗМ - бакалавър

5

ОЗЗМ - магистър

5

УЗГ - бакалавър

5

УЗГ - магистър

5

Медицински колеж - София

 

медицински лаборант

4

рентгенов лаборант

5

зъботехник

10

рехабилитатор

8

помощник фармацевт

6

инспектор по обществено здраве

3

медицинска козметика

4

Срокове:

  • подаване на заявление по образец /на място/ – 07.08.2017 г. – 17.08.2017 г.

Заявленията ще се приемат в сградата на Национален център по обществено здраве и анализи, бул.”Акад.Иван Евст.Гешов” № 15, Ректорат, отдел „Учебен” ХІІ етаж, стая № 14, от 9:00 до 12:00  и от 13:00 до 15:30 часа.

  • такса за подаване и обработване на документи – 70 лв.

 

За информация – отдел „Учебен”:

тел: 9152 148

Информационни материали: