Кариерен център към МУ София

Търси се специалист по здравни системи

Условия за кандидатстване
Краен срок: 5.10.2017 г.
Работно място: Южен Судан
Език: Английски
Минимум 5 години трудов стаж по специалността
Сектор: Здраве
Организация: Консорциум по малария – Великобритания

ОПИСАНИЕ
Специалистът по здравни системи ще осигурява техническа помощ на Министерството на здравето за укрепване на институционализацията в програмата за интегриран обществен мениджмънт. Той ще подпомага също интеграцията и хармонизацията на мениджмънта по малария и Boma Health Initiative (BHI) процесите, както и осигуряване на пособията за системите по линия на Министерството на здравето.

Успешният кандидат трябва да отговаря на следните условия:

 • Образователна степен по: медицинска сестра, лекар или фармацевт
 • Магистър по здравни грижи, епидемиология или подобна сфера
 • Опит в мениджмънт по здравни проекти и особено задълбочен опит в прилагането на широко мащабни проекти
 • Опит в подпомагане на проекти в областите на майчински грижи и/или детско здраве
 • Опит в прилагането на здравни обществени програми, като интегриран обществен здравен мениджмънт
 • Опит за работа в близко сътрудничество с висши държавни служители
 • Опит за работа в системи за осигуряване на качество
 • Отлично владеене на писмен и говорим английски език
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office
 • Отлични умения по човешки мениджмънт
 • Силни умения за преговори
 • Силни технически умения по заздравяване на здравната система, майчинско и детско здраве
 • Умения за вземане на решения, базирани на получена информация

Ние ще разглеждаме Вашите CV и ще провеждаме интервю по реда на подаване на заявленията, затова по-ранните заявления са препоръчителни.
Запазваме си правото да закрием вакантната позиция преди обявената крайна дата.

> Английски / English


Специалист по здравни системи

Срок за кандидатстване:27.10.2017 г.
Място: Южен Судан
Език: Английски език
Вид: постоянен договор
Опит на подобна позиция: 3 г.
Сектори: Здраве, Програмен и ресурсен мениджмънт
Организация: CARE USA

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
В CARE ние търсим свят на надежда, толерантност и социална справедливост, където бедността е преодоляна и хората живеят с гордост и в сигурност.

Такова е било нашето виждане от 1945 година, когато ние сме основани и сме изпратили животоспасяващи CARE Packages на оцелелите от Втората световна война. Днес CARE е световен лидер в движението за изкореняване на бедността. През 2015 г. CARE работи в 95 страни и достигна 65 милиона хора с най-разнообразни животоспасяващи програми. Ние поставяме жените и момичетата в центъра на нашата работа, тъй като знаем, че бедността не може да бъде преодоляна докато хората нямат еднакви права и възможности. Ние търсим динамични, иновативни, мислещи хора, които да продължат нашата мисия. Ако вие споделяте нашите идеи: бедността е несправедлива, бедността е преодолима, заедно, ние имаме сила да я прекратим, присъединете се към нас.

CARE търси Специалист по изграждане на здравни системи, който ще осигурява висококачествен проектен мениджмънт, технически съвет и ръководство на два Здравни проекта в Южен Судан. Специалистът по изграждане на здравни системи ще бъде базиран в щат Parieng County Ruweng с техническа отчетна линия към Координатор по здраве и хранене и функционална линия към Старши програмен мениджър, Parieng. Той/Тя ще осигурява техническо обслужване на всички проекти, свързани със здравни/хранителни теми, подпомагани от здравния департамент на Parieng, за да се подобри качеството на предлаганите услуги и достъпа до здравни услуги. Специалистът по здравни системи, съвместно с Здравния областен директор ще се фокусират в организирането на здравна система, включително инфраструктура, пакет от здравни услуги, управление на съоръженията, набиране на служители и обществени здравни структури в съответствие с Южно суданския пакет за услуги за здраве и хранене.

> Английски / English


Д-р Димитър Богунски, във връзка с разширяването на дейността и изграждането на нова модерна клиника в гр. Троян търси млади, амбициозни студенти, завършващи/последен курс  специалност „Дентална Медицина“, с желание да се развиват професионално, като:

ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Изисквания към кандидатите:

 • Да сте завъшили или да завършвате Висшето си образование, по специалността „Дентална Медицина“ в рамките на годината;
 • Да имате желание за натрупване на богат практически опит в различните области на Денталната Медицина;
 • Да имате възможност да се преместите в Троян за поне 2 години;

Какво да очаквате от нас:

 • Възможности за обучение на място;
 • Подсигурено жилище;
 • Високо възнаграждение, обвързано с резултатите.

Тел. За връзка: 0878 623 236 – Ани Богунска 


 

Специалист Ликвидация на щети по здравни застраховки

гр. София 

Задължения и отговорности:

 • Обработва получените застрахователни претенции по здравно застраховане;
 • Преглежда приложените към претенцията медицински документи, удостоверяващи настъпване на застрахователно събитие и установява валидността на претенцията;
 • Извършва здравна оценка относно размера на претенцията в зависимост от вида на събитието и покритието на полицата.
 • Отразява  здравните застрахователни претенции в информационната система;
 • Участва в застрахователно-медицинска комисия;
 • Изготвя писмена кореспонденция за предоставяне на допълнителни  медицински документи до клиенти, посредници, болници, медицински центрове, лекуващи лекари и други институции;
 • Подготвя писмените отговори по претенциите за клиентите;
 • Провежда ежедневна комуникация с клиенти, посредници и други структурни звена на компанията;

Изисквания към кандидатите:

 • Висше медицинско образование 
 • Опит в застраховането се счита за предимство
 • Много добри компютърни умения – MS Office
 • Владеене на английски език се счита за предимство
 • Отлични комуникативни и аналитични умения
 • С внимание към детайлите
 • Умения за работа в екип
 • Инициативност и проактивност

Какво предлагаме:

 • Стимулиращо възнаграждение
 • Възможност за кариерно развитие
 • Обучение
 • Работа в млад и динамичен екип

При интерес към позицията и желание за кандидатстване очакваме да изпратите необходимите документи (автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо) до 20.02.2015 г. на email: m.kasapova@fihealth.bg.

За повече информация може да ползвате тел. 0882 408 087 – д-р Касапова.

Одобрените по документи кандидати ще получат обратна връзка и покана за интервю. 

Всички документи ще бъдат разглеждани според ЗЗЛД.  


Нашата компания е лидер в сферата на здравеопазването. Стратегията ни е изградена на основата на 3 приоритетни области, които ни помагат да достигаме целите си и да осигуряваме устойчиво развитие на компанията: иновации в научната и развойна дейност, адаптиране на вътрешната структура на компанията към променящата се среда и активно търсене на външни възможности за развитие.

Местният филиал на Фирмата предоставя възможност на студенти и наскоро дипломирали се специалисти да се включат в краткосрочната стажантска програма с Медицински и Регулаторен екипи

Като стажанти, вие ще бъдете включени в текущата работа на тези отдели, а съответните мениджъри ще бъдат ваши ментори. Ще имате възможност да работите в реална бизнес среда в една от най-големите фармацевтични компании и да получите знания от утвърдени професионалисти.

Нашите изисквания:

+ Студенти (3-5 курс) или наскоро дипломирали се специалисти 

+ Специфични интереси в областта на фармацевтичния бизнес

+ Ентусиазирани, способни да учат бързо и амбицирани да постигат резултати 

+ Конфиденциалност (стажантите може да работят с чувствителна информация)

+ Много добро ниво на английски език (всички работни документи са на английски език)

+ Отлични компютърни умения

Стажантската програма се открива за периода март – август 2015 г. и е платена. Детайлите ще бъдат уточнени по време на процеса на подбор.

Ако проявявате интерес, моля изпратете своите документи до 15.02.2015 г. на:

Tanya.Radkova@sanofi.com

Препоръка от Вашия научен ръководител ще бъде предимство за вашата кандидатура.


МДЦ ОЗОК търси да назначи очен специалист на основен трудов договор -заплащане 1500 лева 

за връзка  : Д-р Димитров  - 0893558009 


Нашата компания е лидер в сферата на здравеопазването. Стратегията ни е изградена на основата на 3 приоритетни области, които ни помагат да достигаме целите си и да осигуряваме устойчиво развитие на компанията: иновации в научната и развойна дейност, адаптиране на вътрешната структура на компанията към променящата се среда и активно търсене на външни възможности за развитие. Местният филиал на САНОФИ-

АВЕНТИС БЪЛГАРИЯ ЕООД предоставя възможност на студенти и наскоро дипломирали се специалисти да се включат в краткосрочната стажантска програма с Медицински и Регулаторен екипи
Като стажанти, вие ще бъдете включени в текущата работа на тези отдели, а съответните мениджъри ще бъдат ваши ментори. Ще имате възможност да работите в реална бизнес среда в една от най-големите фармацевтични компании и да получите знания от утвърдени професионалисти.
Нашите изисквания:
+ Студенти (3-5 курс) или наскоро дипломирали се специалисти + Специфични интереси в областта на фармацевтичния бизнес + Ентусиазирани, способни да учат бързо и амбицирани да постигат резултати + Конфиденциалност (стажантите може да работят с чувствителна информация) + Много добро ниво на английски език (всички работни документи са на английски език) + Отлични компютърни умения

 Стажантската програма се открива за периода януари – юни 2015 г. и е платена. Детайлите ще бъдат уточнени по време на процеса на подбор. Ако проявявате интерес, моля изпратете своите документи до 23.12.2014 г. на: jobs.bulgaria@sanofi.com Препоръка от Вашия научен ръководител ще бъде предимство за вашата кандидатура.


Фондация "За Нашите Деца" ще реализира съвместно със Столична община проект “Изграждане на комплекс за социално – здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства „Света Параскева“ в Столична община» - Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013г.
Във връзка с реализацията на проекта търсим професионалисти, които да имат желание да станат част от екипа на Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства на позицията:

 • Лекар

Отговорности:
- пряк ръководител и ментор на екипа на ЦМДЗ
- развива програми за промоция на детското здраве
- изгражда мрежа с лекари в доболничната и болнична здравна помощ за обхващане на максимален брой семейства с програмите на ЦМДЗ
- извършва консултации към семейства
- извършва консултации към екипа за грижа на децата в резидентната услуга на КСЗУДС
- води курсове за бъдещи родители, семейно планиране, грижи за новороденото и малко дете.
- води документация за работата си с деца и семейства

Изисквания за заемане на длъжността:
- Образование:Висше - Медицина;
- Професионален опит – предимство опит в ДМСГД.

Възнаграждение и работно време:
За длъжност Лекар – брутна работна заплата по трудово правоотношение в размер на 750 лв., работно време - 8 часа дневно.

Посоченoтo възнаграждениe са брутни и с вкл % за професионален опит.

Срок за кандидатстване
На длъжността, описана по-горе, ще се назначават лица на срочен трудов договор до 31.12.2015г. и със срок на изпитване. След приключване на проектните дейности се планира социалните услуги да продължат да функционират като държавно-делегирана дейност.

Заявленията се подават в Дирекция «Социални дейности» при Столична община на адрес: гр.София, бул. «Мария Луиза» № 88 в срок до 12.12.2014г. включително всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.
Кандидати, подали документи след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие.
След изтичане на срока за подаване на документи при недостатъчен брой кандидати, Кметът на Столична община удължава срока или прекратява процедурата за избор.

1. Необходими документи, които се представят към заявлението са:
- Заявление (по образец)
- Автобиография (по образец)
- Копие от документи за завършено образование, квалификация, сертификати
- Копие от документи удостоверяващи трудовия стаж
2. Документите се подават лично или чрез пълномощник в Дирекция „Социални дейности” при Столична община, в определения срок по обявлението.

За Информация – панел „Работа при нас“
Tелефон: 0888 699 482


МБАЛ „Христо Ботев“ АД – гр.Враца Предлага работа на лекари специалисти и лекари без специалност. Предлага спонсорство за желаещите да специализират, съдействие при жилищно настаняване, възможност за работа със съвременна диагностична и лечебна апаратура в обновени стационарни отделения.

БОЛНИЦАТА СЕ СЪСТОИ ОТ СЛЕДНИТЕ СТРУКТУРНИ БЛОКОВЕ:

СТАЦИОНАРЕН

Отделение по Кардиология със структура по инвазивна кардиология

Първо вътрешно отделение

Второ Вътрешно отделение - гр. Оряхово

Отделение по гастроентерология

Нефрологично отделение с диализно лечение

Първо Педиатрично отделение

Второ Педиатрично отделение - гр. Оряхово

Неврологично отделение

Хирургично отделение

Отделение съдова хирургия

Отделение по детска хирургия

Урологично отделение

Ортопедо-травматологично отделение

Акушеро-гинекологично отделение

Неонатологично отделение

Очно отделение

Ушно-носно-гърлено отделение

Инфекциозно отделение

Отделение по физикална терапия и рехабилитация

Отделение по анестезиология и интензивно лечение Отделение по кожни и венерически болести Спешно отделение с легла за диагностично изясняване до 24 часа

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ:

Клинична лаборатория Микробиологична лаборатория

ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЛЕГЛА:

Отделение по трансфузионна хематология Отделение по клинична патология Отделение по образна диагностика Отделение по съдебна медицина

ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК П ТЕЛК

 

Шестнадесет отделения са база за специализация по следните специалности:

вътрешни болести, детски болести, образна диагностика, хирургия, ушно-носно-гърлени болести, нефрология, акушерство и гинекология, кардиология, нервни болести, анестезиология и интензивно лечение, ортопедия и травматология, съдебна медицина, обща и клинична патология.

В лечебното заведение се провежда практическото обучение и преддипломен стаж на студенти по професионално направление „Здравни грижи“ на образователно -квалификационна степен бакалавър по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“

Адрес: гр. Враца, бул. „Втори юни“ №66

МБАЛ „Христо Ботев“ АД

www.mbalvratsa.org, тел: 092/665 110


 

Медицински сестри и болногледачи за Малта

Ние сме българска HR компания, фокусирана върху развитието на уменията на кандидатите ни, чрез активна работа върху техния професионален успех. Нашите услуги не се ограничават до посредничеството - ние продължаваме да сме на Ваше разположение и във Вашето професионално израстване и активно Ви консултираме при въпроси от естеството на човешките ресурси.

Нашият клиент е един от най-големите доставчици на здравни услуги в света, осигуряващ медицински персонал за частни болници и клиники в Малта.

На тази позиция ще отговаряте за предоставяне на висок стандарт в грижи за възрастни хора и други пациенти в частни болници, клиники и в домашни условия.

Голяма част от Вашата роля ще включва:

● Предоставяне на качествени грижи и постоянна преценка на нуждите и желанията на пациентите;
● Разработване, преглед и актуализация на планове за обгрижване, за да отговарят на променящите се физически, социални и психологически нужди на пациентите;
● Да общувате професионално и любезно с гости на пациентите, включително семейството, приятелите и други външни посетители;
● Да спазвате всички правни, регулаторни и качествени медицински практики;
● Да се уверявате, че лекарствата са правилно приети, съхранени и администрирани.

За да бъдете одобрени за тази позиция се изисква следното:

● Диплома за завършено образование като медицинска сестра/медицински асистент;
● Добро ниво на владеене на устен и писмен английски език;
● Отговорно осъзнаване на грижите, които ще бъдат изисквани спрямо възрастни пациенти.

Компанията предлага:
● Конкурентно месечно заплащане от 3000-4000 BGN/ бруто и бонусна схема;
● Здравно осигуряване;
● Покриване на разноските по пътуване (цената на самолетния билет)

Ако това предложение представлява интерес за вас, моля изпратете вашата автобиография на английски на адрес don.philpott@bulgarianheadhunters.com


­­Лекари, анестезиолози, хирурзи във всички специалности, специализанти лекари  и медицински сестри – възможност за работа във Великобритания веднага

Ние сме единствената Британска компания с постоянно присъствие в България. Директорът на  компанията Саймън Робинсон организира всеки месец  презентации в София и други градове за работа на лекари и медицински сестри във Великобритания.

Работата за лекари е основно дежурства в болници. Заплащането е до 49 489 паунда годишно при дежурства от две седмици на месец до 116,800  годишно за анестезиолози с опит в Англия. Храната и квартирата са осигурени безплатно по време на дежурствата. За повече информация може да прочетете статията в Medical News на линка по-долу.

 http://medicalnews.bg/2014/06/22/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80

Работата за медицински сестри е в домове за възрастни хора и отделения в болници. Годишната заплата при 40 часа работа на седмица е около 24 000 паунда. Възможност за допълнителни часове.

Основни плюсове за Вас, лекари и медицински сестри:

- НЯМА ТАКСИ И КОМИСИОННИ

- ЗАПЛАТА - ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ГОЛЯМА ОТ БЪЛГАРСКАТА И ОБЩЕСТВЕНО УВАЖЕНИЕ КЪМ ВАС И ПРОФЕСИЯТА ВИ

- НЕОБХОДИМОСТ ОТ СРЕДНО ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ 

- СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ В СЪОТВЕТНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ В АНГЛИЯ

- БЕЗПЛАТНА КВАРТИРА ЗА ЛЕКАРИТЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА ДЕЖУРСТВОТО. БЕЗПЛАТНА КВАРТИРА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ПЪРВИЯ МЕСЕЦ

- БЕЗЛАТЕН САМОЛЕТЕН БИЛЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И МНОГО ДРУГИ СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ

- ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА ВЕДНАГА.

При интерес, моля да изпращате CV със следния референтен номер в subject на емейла DOC 4/14 за лекари и NUR 5/14 за медицински сестри на следните два емейла. svetpavloff@harmonyworksrecruitment.co.uk и simongrobinson@harmonyworksrecruitment.co.uk

За повече информация на български можете да се обадите на 0988 921 784

на английски можете да се обадите на 0044 780 562 93 26


ФИРМА НАБИРА ЛЕКАРИ (СПЕЦИАЛИСТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ) С ДОБРО ВЛАДЕЕНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК ЗА БОЛНИЦИ В ГЕРМАНИЯ 

ФИРМА НАБИРА ЛЕКАРИ С ИЛИ БЕЗ ОПИТ ЗА СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ : 

 

Анестезиология, Хирургия, Ортопедия, Вътрешни болести (Кардиология, Гастроентерология), Гинекология, Неврология, Психиатрия, Офталмология.

 

Изисквания към кандидатите:

- Диплома за завършено медицинско образование;

- Добро владеене на немски език – сертификат за владеене на немски на ниво B2 е предимство.

 

Предлагаме:

- Работни места за лекари в Германия;

- Интервюта в Германия с представители на немски клиники;

- Организиране на интервюта и хоспитализация в болници;

- Възстановяване на разходите за самолетни билети и хотел при интервю в Германия;

- Цялостна подкрепа при изготвяне на необходимите документи за кандидатстване и издаване на разрешение за работа;

- С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори; 

- Вашето трудово възнаграждение се заплаща според тарифния договор на болницата;

- Допълнително работно време се заплаща според тарифен договор;

- Нашите услуги са напълно безплатни за Вас.

При интерес моля изпратете автобиография на немски език на следния e-майл: 

jobs@persinta.com и ние ще се свържем с Вас в рамките на следващите няколко дни.


Работа във Великобритания за новозавършили медицински сестри без работен опит

Работата за медицински сестри е в домове за възрастни хора и отделения в болници. Работата за новозавършили медицински сестри, без никакъв работен опит, е в домове за възрастни хора.

Годишната заплата е между 22 000 и 30 000 паунда.

Основни плюсове за Вас, медицински сестри:

 • НЯМА НИКАКВИ ТАКСИ И КОМИСИОННИ
 • ЗАПЛАТА - ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ГОЛЯМА ОТ БЪЛГАРСКАТА И ОБЩЕСТВЕНО УВАЖЕНИЕ КЪМ ВАС И ПРОФЕСИЯТА ВИ
 • НЕОБХОДИМОСТ ОТ СРЕДНО ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ
 • СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ В СЪОТВЕТНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ В АНГЛИЯ
 • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА ВЕДНАГА.

При интерес, моля да изпращате CV със следния референтен номер в subject на емейла NUR 7 на следните два емейла. svetpavloff@harmonyworksrecruitment.co.uk и simongrobinson@harmonyworksrecruitment.co.uk

За повече информация на български можете да се обадите на 0988 921 784
на английски можете да се обадите на 0044 780 562 93 26
 


Възможност за работа във Великобритания за Анестезиолози и дежурни лекари

Британска компания с постоянно присъствие в България предлага работа на лекари и  медицински сестри във Великобритания.
Работата за лекари е основно дежурства в болници. Заплащането е от 49 489 годишно при дежурства от две седмици на месец до 116,800 лири годишно за анастезиолози с опит в Англия. Храната и квартирата са осигурени безплатно по време на дежурствата.
Допълнително лекарите ще получат безплатно съдействие за:

 • регистрация в Лекарския съюз на Великобритания.
 • посрещане в Англия на летището и осигурен транспорт
 • финансова и правна помощ за
      • Изваждане на национален осигурителен номер
      • Откриване на банкова сметка
      • Авансово плащане на заплата за покриване на първоначални разноски

При интерес, моля да изпращате CV на английски на следния емейл simongrobinson@harmonyworksrecruitment.co.uk  За повече информация може да се обадите на 0988 921 784, ако искате повече информация на български.


Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски-2003”ООД – гр.Дупница е бързоразвиващо се частно лечебно заведение. За времето на своето съществуване от 2004 година до сега болницата се е утвърдила като водещо заведение за болнична помощ в региона. Персоналът надхвърля 300 души при около 200 болнични легла. Работи по всички основни медицински специалности, включително и високо диагностични дейности. Апаратурата е съгласно най-високите стандарти. Работата в болницата обуславя придобиването на опит и квалификация, който трудно може да се постигне на друго място. Неслучайно голяма част от завършилите медицинско образование кадри се насочват към нея.

Във връзка с разширяване на дейността има нужда от лекари - специалисти във всички специалности, както и от лекари без специалност. За лекарите без специалност предлагат гъвкави схеми за възможно следдипломно обучение без откъсване от работа.

В своята дейност се нуждаят и от  среден медицински персонал – медицински сестри, акушерки, лаборанти, фармацевти.

За студенти след 2 курс предлагат  различни видове стипендиантски програми по договаряне при отлични условия.

За контакти:
        тел.0899940420
        istg@abv.bg
        www.mbal2003.com
        инж. Костадин Костадинов
        Началник Административно –
Стопански Блок


Клиника в град Доспат, където е най-красивата природа,  търси да назначи лекари по различни специалности. Предлагат се много атрактивни условия:
-  заплащане над средното;
-  възможност за повишаване на квалификацията под формата на освобождаване;

На този етап, ще се работи в областта на повече от 10 медицински специалности, като прилагат съвременни методи за диагностика и лечение.

Изисквания към кандидата:
- Умения за работа в екип, комуникативност, организираност в работата, дискретност, инициативност, възможност за бързо усвояване на нови знания, лоялност.
- Придобита  специалност – Вътр.Болести, Кардиология, Физиотерапия, Клинична лаборатория, Педиатрия, Фармацевт (магистър).

Допълнителни предимства (но НЕ е задължително):
• Стаж на същата позиция в лечебно заведение;
• Сертификати изисквани за работа с НЗОК;
• Умения за работа с компютър, MS Windows, MS Office
• Владеене на чужд език е нужно поради туристическа дестинация.

Ние предлагаме:
• Да се осигури евентуално необходимо гледане на деца в детската градина близо до работата. Има възможности за гъвкаво работно време, удобно за семейството, или почасова работа.
• Пътни (от-до веднъж в месеца), спане, храна - чиста и екологична;
• Работа в динамична и приятна среда;
• Продължаващо обучение и положителна перспектива за израстване в професията;
• Възнаграждение, насърчаващо високите лични постижения и усърдие.

Контакти
Адрес: ул. Орфей - 1, гр. Доспат - 4831, обл. Смолян, България.
Телефон: 0878432449
Fax: 0876431976
www.facebook.com/MedicalCenterZubeda


Търсене на работни позиции в Jooble натисни тук.


УМБАЛСМ „Пирогов” София, търси да назначи:

Лекар в Клиника токсикология - отделение възрастни и деца

Изисквания към кандидата:

 • Висше медицинско образование;
 • Умения за работа в екип;
 • Комуникативност, чувство за отговорност; организираност в работата, дискретност, инициативност, възможност за бързо усвояване на нови знания, лоялност;
 • Компютърна грамотност – Internet, Word, Excel.

Ние предлагаме:

 • Работа в динамична среда;
 • Продължаващо обучение и положителна перспектива за израстване в професията;
 • Възнаграждение, насърчаващо високите лични постижения и усърдие.

Документи за кандидатстване:

Молба, автобиография, копие от диплома за завършено висше медицинско образование, копие от други квалификационни свидетелства.

тел. 9154 234 - Доц. д-р М. Гешева и 9154 378 - Д-р М. Петкова
 


МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В УЧИЛИЩЕ (половин работен ден)

Профил

• Диплома за завършено висше образование-специалност „медицинска сестра“;
• Минимум 2 години опит като медицинска сестра, за предпочитане като училищна сестра или с опит в работа с деца;
• Актуално BLS удостоверение е препоръчително;
• Добро владеене на английски език;
• Добри компютърни умения.

Ролята

• Преглед и лечение на остри заболявания и наранявания; препращане към лекар и/или болнично заведение при необходимост;
• Водене на регистър за издадени и върнати комплекти за първа помощ;
• Работа в сътрудничество с учители и възпитатели за координиране на услугите и оценка на учениците със специални потребности;
• Поддържане и актуализиране на здравните досиета на учениците;
• Следене на имунизационния статус на учениците и препращането им към лекар или местна имунизационна служба;
• Поддържане на записи/доклади за произшествия;
• Следене за подходящи параметри в училищната среда: безопасна температура в помещенията, вентилация, осветление, вода, канализация и хигиена на храната.

Нашето предложение

• Станете част от международен екип със силен стремеж за постигане на резултати;
• Конкурентно възнаграждение;
• Работа в екип от професионалисти и иноватори.

Ако имате интерес към предложението, моля изпращайте актуална автобиография и мотивационно писмо на имейл: silvia.yankova@gigroup.com


Фармацевт, управител на склад

Изисквания:

 • Завършено висше образование - дипломиран магистър фармацевт.
 • Позволение за практикуване на професията.
 • 2 години опит по специалността.
 • Желание за работа в международна среда.
 • Отлични умения за работа с MS Office.
 • Много добро владеене на английски език.

Предимство:

 • Владеенето на гръцки език.
 • Опит в продажбата на едро на фармацевтични продукти.

Основни отговорности за позицията:

 • Участие в оперативната и търговска дейност на компанията вкл. търговия на едро, внос, износ.
 • Работа с доставчици, чуждестранни и местни клиенти.
 • Изготвяне на справки и други документи при необходимост.
 • Отговорност за спазването на стандартите в компанията.

Предложение:

 • Конкурентно заплащане - твърда месечена нетна сума: 1200 - 1500 лв. + бонусна схема.
 • Служебен лаптоп и телефон.
 • Възможност за работа и развитие в международна компания.
 • Mодерен офис и склад, оборудван по всички законови изисквания.
 • Работното място за позицията е в логистичния парк в Божурище.

Ако проявявате интерес и желаете да кандидатствате, моля, изпратете автобиография на английски език!
За повече информация, моля свържете се със София Маринова-0889344929, 49 18 015.

Благодарим предварително за интереса. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
 


Лекар в отделение по Физикална и рехабилитационна медицина

Най-голямата общинска болница на територията на гр.София търси да назначи лекар в отделение по Физикална и рехабилитационна медицина. Лечебното заведение е с дългогодишни традиции в диагностиката и лечението в областта на повече от 20 медицински специалности, като прилага съвременни методи за диагностика и лечение.

Изисквания към кандидата:

- Умения за работа в екип, комуникативност, организираност в работата, дискретност, инициативност, възможност за бързо усвояване на нови знания, лоялност.
- Придобита специалност – по Физикална и рехабилитационна медицина.

Допълнителни предимства:
• Стаж на същата позиция в лечебно заведение;
• Сертификати изисквани за работа с НЗОК;
• Умения за работа с компютър, MS Windows, MS Office
• Владеене на чужд език.

Ние предлагаме:
• Работа в динамична среда;
• Продължаващо обучение и положителна перспектива за израстване в професията;
• Възнаграждение, насърчаващо високите лични постижения и усърдие

Документи за кандидатстване:

Молба, автобиография, мотивационно писмо, актуална снимка, копие от диплома за завършено висше образование, копие от други квалификационни свидетелства, препоръки от предишна месторабота.

Тел. за контакти: 92 68 180, 0879 594 249 г-жа Светла Алексова, 92 68 295
 


Дентален център, София, Лозенец, търси да назначи 2 новозавършили медицински сестри на постоянен трудов договор с изпитателен срок.

Необходими документи: молба,копие диплом,автобиография.

За контакти:
02 962 36 26
ivodent92.rs@gmail.com 
 
Александрова
от 10.30 до 17.00 


СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА:

Новозавършили медицински сестри
Описание и Изисквания:
Медицински център търси да назначи за дежурен кабинет новозавършили медицински сестри до 29 год. възраст без трудов стаж по специалността, по проект за стажанска програма "Ново начало - от образование към заетост".

Работно Място: София / България
Заплата: 450 лв. на месец
 
Телефон за контакт: 02/981-32-96/в.28
Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на
e-mail: loramed@abv.bg


    Българска компания в областта на клиничните проучвания търси за своя главен офис в София силно мотивирани и отговорни кандидати за позиция:

Сътрудник клинични проучвания/ Clinical Research Associate (CRA)

Отговорности:

-     Подбор и квалификация на медицински центрове;
-     Подготовка на необходимите документи за провеждане на клинично проучване;
-     Мониториране и качествен контрол на изследователските сайтове;
-     Докладване на клиента и старши мениджмънта на компанията за процеса на клиничното проучване.

Изисквания:

-     Завършено висше образование или студент последна година (Специалност Медицина ще се счита за плюс);
-     Много добро владеене на писмен и говорим английски език;
-     Внимание към детайла и отлични аналитични умения;
-     Отговорен, инициативен, добре организиран и работещ в екип;
-     Възможност за работа под стрес и спазване на кратки срокове;
-     Желание за разширяване на професионалните си познания;
-     Валидна шофьорска книжка;
-     Възможност за чести пътувания;
-     Българско гражданство или разрешително за продължително пребиваване в България ще е предимство.
-     Месторабота: София, България.

Компанията предлага:

-     Специфично за сферата обучение;
-     Работа за успешна международна компания, отлични възможности за кариерно развитие в перспективна сфера;
-     Конкурентно и ориентирано към резултатите възнаграждение;
-     Допълнителни придобивки, свързани с работното представяне.

Ако проявявате интерес към тази позиция, моля, изпратете Вашето CV и мотивационно писмо на английски език, описвайки защо смятате, че сте подходящ за тази позиция на e-mail: office@comac-medical.com


Специализирана клиника, профилирана в областта на психиатрия, психотерапия, психосоматика, наркомании, детска и юношеска психиатрия, геронтопсихиатрия и неврология, спешно търси да назначи лекари за работа.

Предлагат се много атрактивни условия, напр. като заплащане над средното, възможност за научна работа включително промоция чрез САЛУС Институт, както и щедра подкрепа при квалификация и повишаване на квалификацията под формата на освобождаване, а също и във финансово отношение. Може да се осигури евентуално необходимо гледане на деца в детската градина на предприятието. Има възможности за гъвкаво работно време, удобно за семейството, или почасова работа. Предлага се помощ за намиране на жилище. Разполагат с пълни правомощия за квалификация по специалностите психиатрия /психотерапия, детска и юношеска психиатрия/.
Предпоставки за кандидатстване: завършено висше образование по медицина, удостоверение за достатъчни писмени и устни познания по немски език (сертификат за степен „В2”).
За по-подробна информация се обърнете към:
Проф. д-р Кристфрид Тьогел – Директор
D-39116 Magdeburg
Тел.:  + 49 391 6075317
Факс: + 49 391 6075333
Мобилен: + 49 171 8824760
c.toegel@salus-institut.de
      


 

СПЕЦИАЛИСТИ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Частна многопрофилна болница за активно лечение базирана в град София търси Специалист по акушерство и гинекология. Болницата  предлага на своите пациенти качествена диагностика, прегледи, консултации и модерно болнично  лечение, основано  на  съвременните  тенденции в световната медицина.
Във връзка с интензивното развитие на ИН ВИТРО ЦЕНТЪРА се търсят двама  специалисти по акушерство и гинекология за специализация  по РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА
ИЗИСКВАНИЯ
Висше медицинско образование;
Призната специалност по акушерство и гинекология ;
Опит по специалността е предимство;
Отлично владеене на английски език или немски език;
Компютърна грамотност – Word, Excel, Internet;
Професионална компетентност;
Комуникативност и чувство за отговорност;
Умения за работа в екип.

ОТГОВОРНОСТИ
Работа  и обучение  в екип от специалисти  с опит в областта стерилитет и Ин витро оплождане;
Участие   в прилагането на асистирани репродуктивни техники (АРТ процедури) в Центъра под супервизия;
Специализация по асистирана репродукция в  чужбина;
Обучение за  придобиване на  допълнителни квалификации - участие в курсове и следдипломни квалификации в страната и в чужбина
УСЛОВИЯ
Отлична възможност за специализация и професионална реализация;
Отлични условия за работа - съвременна апаратура,  модерни средства , удобна работна среда;
Обучение в България и чужбина;

Работа в динамичен и подкрепящ екип.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на job@synecticaconsult.com;

телефон за контакт и повече информация: 0888140 764, 02 873 95 94.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

 


Един от водещите дентални центрове по имплантология и естетична стоматология в България, в който се предлагат  широк спектър от всички услуги в областта на естетичната стоматология и имплантология, детска стоматология,пародонтология и др., търси да назначи:

Дентален асистент

Описание на длъжността:

Позицията предлага работа в млад и амбициозен екип, възможност за професионално развитие и личностно реализиране, подкрепено  с мотивиращо възнаграждение.
Центърът разполага с  разработена и приложена вътрешна система за обучение, затова и опитът на тази позиция не е задължителен!
При желание от Ваша страна, центърът предлага възможност да се развивате в сферата на Денталната хирургия!
Изисквания:

-Образование, отговарящо на позицията
-Умения за работа в екип
-Компютърни умения: MS Ofiice
-Познаването на чужди езици е плюс
-Опитът на тази позицията не е задължителен
Описание на позицията:
-динамична, с висока степен на отговорност
-посрещане и настаняване на пациент
-поддържане на кабинета в изряден вид
-спазване на правилата за асептика и антисептика
-водене на документация
- асистиране на стоматолог
Центърът  предлага:
-кариерно развитие
-обучение при постъпване на работа
-работно време: на смени
-начална заплата 850лв.
За контакти: тел.0895585506

 


МАГИСТЪР ФАРМАЦЕВТ

Аптека в жк. “Бели брези” търси да назначи - МАГИСТЪР ФАРМАЦЕВТ за работа на дневни смени.

Изисквания към кандидатите:
1. Висше образование – фармация или семестриално завършили магистър – фармацевти;
2. Компютърна грамотност – MS Office; способност за работа с аптечен софтуер и касов апарат ще се считат за  предимство;
3. Способност за работа с клиенти и работа в екип.

Описание на работната позиция:
1. Следи наличности, заявява и приема лекарствени средства;
2. Консултира клиентите на аптеката относно предлаганите лекарствени средства;
3. Притежава опит в предлагането на медицинска и декоративна козметика.

АПТЕКАТА НЕ РАБОТИ С РЕЦЕПТИ ПО НЗОК

Компанията предлага:
1. Възможност за работа и професионално развитие в млад екип;
2. Работен режим на смени: първа смяна от 8.00 до 14.30 ч.; втора смяна от 14.30 до 21.00 ч. и две съботно-неделни дежурства в месеца (Позицията е подходяща и като втори ангажимент);
3. Стимулиращо заплащане – стартово заплащане 1000 лв. нетно възнаграждение;
4. Допълнителни социални придобивки – карта за градски транспорт и ваучери за храна на стойност 60 лв.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля кандидатствайте по обявата като изпратите автобиография и актуална снимка.
За контакт: 987 96 58, 981 17 03 / от 9-17:00 часа/, office8@concordiagroupeu.com

Лице за контакт: Мая Угрюмова


ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТ

Аптека в жк. “Надежда” търси да назначи:  ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТ

Изисквания към кандидатите:

1. Образователна степен: професионален бакалавър;
2. Компютърна грамотност – MS Office;
3. Добри комуникативни умения;
4. ОПИТЪТ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН.

Задължения на служителя:

1. Поддържа търговския вид на работното място;
2. Консултира и обслужва клиенти за предлаганите лекарствени и нелекарствени средства;
3. Следи наличности, поръчва и зарежда аптечния асортимент;
4. Работи с рецепти по НЗОК.

Работодателят предлага:

1. Възможност за работа в млад и амбициозен екип;
2. Обучение в професионална компетентност и специфични търговски умения;
3. Мотивиращо заплащане – стартова заплата за изпитателния срок: 900 лв. нетно заплащане;
4. Работно време – по график на сменен режим със съботни или неделни дежурства.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля кандидатствайте по обявата като изпратите автобиография и актуална снимка.
За контакт: 987 96 58, 981 17 03 / от 9-17:00 часа/, office8@concordiagroupeu.com

Лице за контакт: Мая Угрюмова


За една от водещите фармацевтични компании на българския пазар, търсим мотивиран професионалист за позицията:

МЕДИЦИНСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ – ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ
(без изискване за предишен опит)

Вашият профил:

 • Търсене, установяване на контакт със специалисти в ДКЦ-та и аптечен пазар за София и София-регион
 • Работа с ОТС и рецепторни продукти
 • Следене на тенденциите на фармацевтичния пазар и конкуренцията
 • Изготвяне на съответните работни отчети

Изисквания:

 • Медицинско образование
 • Търговски нюх и потенциал
 • Мотивация за постигане на резултати, учене по време на работа и кариерно развитие
 • Шофьорска книжка

Нашето предложение:

 • Много добър финансов пакет
 • Динамична работна среда
 • Възможност за учене от най-добрите практици в областта

Не не колебайте да изпращате актуална автобиография на
gergana.cvyatkova@easyconsultbg.com
Всички кандидатури ще бъдат разгледани конфиденциално. Поради големия брой кандидатури, които получаваме, ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Възможност за работа във Великобритания за Анестезиолози и дежурни лекари

Възможност за работа във Великобритания за Анестезиолози и дежурни лекари

Британска компания с постоянно присъствие в България предлага работа на лекари и  медицински сестри във Великобритания.
Работата за лекари е основно дежурства в болници. Заплащането е от 49 489 годишно при дежурства от две седмици на месец до 116,800 лири годишно за анастезиолози с опит в Англия. Храната и квартирата са осигурени безплатно по време на дежурствата.
Допълнително лекарите ще получат безплатно съдействие за:

 • регистрация в Лекарския съюз на Великобритания.
 • посрещане в Англия на летището и осигурен транспорт
 • финансова и правна помощ за
      • Изваждане на национален осигурителен номер
      • Откриване на банкова сметка
      • Авансово плащане на заплата за покриване на първоначални разноски

При интерес, моля да изпращате CV на английски на следния емейл simongrobinson@harmonyworksrecruitment.co.uk  За повече информация може да се обадите на 0988 921 784, ако искате повече информация на български.