Телефони и информация

Вижте Medical University of Sofia на по-голяма карта

 

 •  Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15

 • ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ОТДЕЛИТЕ НА РЕКТОРАТА НА МУ - СОФИЯ ЗА РАБОТА С ВЪНШНИ ЛИЦА:

от 10,00 ч. до 12,00 ч.
от 13,00 ч. до 15,30 ч.
 
 • ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ В СГРАДАТА НА НЦОЗА ЗА ВЪНШНИ ЛИЦА, ПОСЕЩАВАЩИ ОТДЕЛИТЕ НА РЕКТОРАТА НА МУ - СОФИЯ:
от 10,00 ч. до 12,00 ч.
от 13,00 ч. до 15,30 ч.
 

 

 • Отдел „Учебен”
Ръководител отдел - Л. Кирилова - (02) 9152 164,  (02) 9531 174
Експерти - (02) 9152 149, (02) 9152 148, (02) 9152 123
 
 
 • Отдел „Следдипломно обучение и университетско-болнична координация” по въпроси касаещи специализации
Ръководител отдел - К. Гаврилова - (02) 9541 118
- (02) 9152 136, (02) 9152 134
 
 
 • Отдел „Наука и акредитация”

Ръководител отдел - Д.  Димитрова - 02/851-08-77
Юрисконсулт - 02/9152 151
Експерти - 02/9152 150, 02/9152 151
Инспектори - 02/9152 143, 02/9152 160

 • Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране”
Ръководител отдел - Проф. Р. Гърчев - (02) 8510 892
Експерти - (02) 9152138
 
 
 • Медицински факултет

студентска канцелария – (02) 9520 522

 

 • Факултет дентална медицина

студентска канцелария – (02) 9542 909

 

 • Фармацевтичен факултет

студентска канцелария – (02) 9803 464

 

 • Факултет обществено здраве

студентска канцелария – (02) 9432 304

 

 • Медицински колеж „Филаретова”
Зам. директор – Проф. З. Савова – (02) 9154 646
Експерти – (02) 9154 627
 
 
 • Филиал Враца 
Директор – Доц. П. Добрилова - 092 645294