Състезателни изпити

Кандидат-студентски изпити 2017 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА  КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ!

Подаването на документи за участие в кандидат-студентските изпити по биология на 04.07.2017 г. и химия на 11.07.2017 г. се извършва от 19.06.2017 г. до 12:00 ч. на 30.06.2017 г.

Документите се подават в Национален център по общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15.

Работно време – всеки работен ден
от 8.30 до 16.00 ч. 

Събота
от 9.00 до 14.00 ч.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВЕН КАНДИДАТ- СТУДЕНТСКИ КОНКУРС

1. Такса за участие в  един редовен кандидат-студентски изпит - 70 лв.

2. Такса за участие в два редовни кандидат-студентски изпити - 100 лв.

3. Такса за приемане на документи и участие в класиране от кандидат-студентите, които няма да полагат изпити по биология и химия - 30 лв.

Таксите се заплащат при подаването на документите в Зала № 2 , I етаж на Национален център по обществено здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов, № 15.


Кандидат- студентите, явили се на предварителни изпити, могат да се явят и на редовните конкурсни изпити през м. юли 2017 г.

При образуването на състезателния бал се вземат по- високите оценки, получени от предварителния и редовния кандидат-студентски изпит по биология и химия!
Дати за провеждане на конкурсните изпити на редовната сесия в Медицински университет – София:

Биология:     04.07.2017 г.
Химия:          11.07.2017 г.

Учебен отдел на Ректората на МУ- София разполага с „Програми и конспект по биология и химия“ и „ Сборник задачи за кандидат-студентски изпит по химия“ за 2017 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ- СТУДЕНТИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ!

УЧЕБЕН ОТДЕЛ ПРИ РЕКТОРАТА НА МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ УВЕДОМЯВА КАНДИДАТ- СТУДЕНТИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ, ЧЕ  АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ ОТ 17.10.2017 г. РЕШИ:

Утвърждава следния формат на кандидат- студентските конкурсни изпити по биология и химия за уч. 2018/ 2019 г.:
БИОЛОГИЯ- Кандидат-студентският изпит по биология е писмен и се провежда в продължение на четири часа. Той включва писмена работа върху четири тематични единици: една от програмата за 8. клас, две от програмата за 9. клас и една от програмата за 10. клас, които са изцяло съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ и са представени в текст, идентичен с посочения в конспекта.
ХИМИЯ- Кандидат-студентският изпит по химия е писмен и се провежда в продължение на четири часа. Отпада теоретичния въпрос от изпита. Изпитът се състои от решаване на  ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: дават се лотарийно изтеглени четири тематични логически задачи, от които двете включват материал от обща и неорганична химия и другите две - съответно материал от органична химия.

  

Предварителни кандидат-студентски изпити 2018 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА  КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ !

Медицински университет – София уведомява всички кандидат-студенти, че ще проведе предварителни кандидат-студентски изпити за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация, както следва:
Биология      на 17.03.2018 г. / събота /
Химия     на 31.03.2018 г. / събота /    

Срок за подаване на документи:
от 19.02.2018 г. до 14.03.2018 г.

Необходими документи:
1. Заявление/ по образец/ ТУК
2. Лична карта или копие от лична карта
3. Такса за подаване и обработване на документи:
        За един изпит     70 лв.
        За два изпита    100 лв.
Таксите се заплащат при подаването на документите в касата на МУ- Ректорат.

Документи се приемат в сградата на Национален център по обществено здраве и анализи, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, Медицински университет- София, Ректорат, Отдел Учебен – ХІІ етаж.
Работно време:  
Всеки работен ден
от 9.00 ч. до 12.00 ч. и
от 13.00 ч. до 15.30 ч.

Дати за провеждане на редовните конкурсни изпити в Медицински университет – София:

Биология:     01.07.2018 г. / неделя /
Химия:    08.07.2018 г. / неделя /

При образуването на състезателния бал се вземат по- високите оценки, получени от предварителния или редовния кандидат-студентски изпит по биология и химия!

 

Информационни материали: