Класиране на български студенти за обучение срещу заплащане на основание чл.21 ал.2 от ЗВО в МУ-София