Резултати от състезателни изпити и класиране на МК "Йорданка Филаретова"

Класиране

Второ класиране по специалности:


Първо класиране по специалности:


Резултати от състезателни изпити