Резултати от предварителен изпит по биология, проведен на 29.04.2017 г.

 Резултати от предварителен изпит по биология, проведен на 29.04.2017 г. ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с Член № 23 от Правилника за прием на студенти в Медицински Университет-София за учебната 2017/2018 година,  кандидат-студентите имат възможност  да идентифицират  писмената си работа от конкурсния изпит по Биология ЛИЧНО  / с документ за самоличност/ на 11.05.2017 в сградата на НЦОЗА - бул. ”аКАД иВАН ГЕШОВ” №15 на I етаж  ЗАЛА 3

от 10.00ч. до 12.00ч.  и  от 13.00ч. до 15.00ч.

Чл.24 Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.