Заместник ректори

ЗАМЕСТНИК РЕКТОР ПО СДО и УБК

> Проф. д-р Радомир Любомиров Угринов, дмн

ЗАМЕСТНИК РЕКТОР ПО МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ

> Проф. д-р Радомир Любомиров Угринов, дмн

ЗАМЕСТНИК РЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

> Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дм

ЗАМЕСТНИК РЕКТОР ПО НАУКА И АКРЕДИТАЦИЯ

> Проф. Валентина Боянова Петкова-Димитрова, дфн