Кандидат-студентски изпити 2017 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА  КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ!

Подаването на документи за участие в кандидат-студентските изпити по биология на 04.07.2017 г. и химия на 11.07.2017 г. се извършва от 19.06.2017 г. до 12:00 ч. на 30.06.2017 г.

Документите се подават в Национален център по общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15.

Работно време – всеки работен ден
от 8.30 до 16.00 ч. 

Събота
от 9.00 до 14.00 ч.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВЕН КАНДИДАТ- СТУДЕНТСКИ КОНКУРС

1. Такса за участие в  един редовен кандидат-студентски изпит - 70 лв.

2. Такса за участие в два редовни кандидат-студентски изпити - 100 лв.

3. Такса за приемане на документи и участие в класиране от кандидат-студентите, които няма да полагат изпити по биология и химия - 30 лв.

Таксите се заплащат при подаването на документите в Зала № 2 , I етаж на Национален център по обществено здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов, № 15.


Кандидат- студентите, явили се на предварителни изпити, могат да се явят и на редовните конкурсни изпити през м. юли 2017 г.

При образуването на състезателния бал се вземат по- високите оценки, получени от предварителния и редовния кандидат-студентски изпит по биология и химия!
Дати за провеждане на конкурсните изпити на редовната сесия в Медицински университет – София:

Биология:     04.07.2017 г.
Химия:          11.07.2017 г.

Учебен отдел на Ректората на МУ- София разполага с „Програми и конспект по биология и химия“ и „ Сборник задачи за кандидат-студентски изпит по химия“ за 2017 г.