Решения

 

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 03.05.2018 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 17.04.2018 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 27.03.2018 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 25.01.2018 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 15.12.2017 г. протокол  № 20 от конферентното гласуване на членовете на АС на МУ- София

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 05.12.2017 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 17.10.2017 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 19.09.2017 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 25.07.2017 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 06.07.2017 г.

> Протокол № 14 от конферентно гласуване на членовете на АС от 15.06.2017 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 06.06.2017 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 25.04.2017 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 21.03.2017 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 21.02.2017 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 26.01.2017 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 20.12.2016 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 25.10.2016 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 22.11.2016 г.