Резултати от състезателни изпити

Резултати от предварителен изпит по химия проведен на 02.04.2017 г.

Резултати  от  предварителен изпит по  химия проведен на 02.04.2017 г. ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с Член № 23  от Правилника за прием на студенти в Медицински Университет-София за учебната 2017/2018 година,  кандидат-студентите имат възможност  да идентифицират  писмената си работа от конкурсния изпит по   Химия    ЛИЧНО     / с документ за самоличност/ на 12.04.2017 в сградата на НЦОЗА - бул. ”Акад ИВАН ГЕШОВ” №15 на I етаж  ЗАЛА 3   
от 10.00ч. до 12.00ч.  и  от 13.00ч. до 15.00ч.  

Чл.24 Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

Резултати от изпит по биология, проведен на 04.07.2017 г.

Резултати от изпит по биология, проведен на 04.07.2017 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В съответствие с Член № 23  от Правилника за прием на студенти в Медицински университет - София за учебната 2017/2018 година,  кандидат-студентите имат възможност  да идентифицират  писмената си работа от конкурсния изпит по   Биология    ЛИЧНО     / с документ за самоличност/ на 13.07.2017 в сградата на НЦОЗА - бул. ”Акад Иван Гешов” №15 на I етаж  ЗАЛА 3  

от 9.00ч. до 12.00ч.  и  от 13.00ч. до 15.00ч.

Чл.24 Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

Информационни материали: 

Резултати от изпит по химия, проведен на 11.07.2017 г.

Резултати от изпит по химия, проведен на 11.07.2017 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В съответствие с Член № 23  от Правилника за прием на студенти в Медицински университет - София за учебната 2017/2018 година,  кандидат-студентите имат възможност  да идентифицират  писмената си работа от конкурсния изпит по   Химия    ЛИЧНО     / с документ за самоличност/ на 18.07.2017 в сградата на НЦОЗА - бул. ”Акад Иван Гешов” №15 на I етаж  ЗАЛА 3  

от 9.00ч. до 12.00ч.  и  от 13.00ч. до 15.00ч.

Чл.24 Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

Информационни материали: 

Резултати от предварителен изпит по биология, проведен на 29.04.2017 г.

 Резултати от предварителен изпит по биология, проведен на 29.04.2017 г. ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с Член № 23 от Правилника за прием на студенти в Медицински Университет-София за учебната 2017/2018 година,  кандидат-студентите имат възможност  да идентифицират  писмената си работа от конкурсния изпит по Биология ЛИЧНО  / с документ за самоличност/ на 11.05.2017 в сградата на НЦОЗА - бул. ”аКАД иВАН ГЕШОВ” №15 на I етаж  ЗАЛА 3

от 10.00ч. до 12.00ч.  и  от 13.00ч. до 15.00ч.

Чл.24 Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.