СТРАНИЦИ

Алумни клуб

Алумни общност на МУ-София

Алумни общността на Медицински университет – София е със задача да се утвърди и подсили връзката и комуникацията между висшето училище, неговите възпитаници, настоящите студенти и работодателите чрез създаване на информационна база данни за професионалната реализация на завършилите студенти.

Приоритет на Алумни общността е да се подобрява репутацията и позитивното обществено присъствие на Медицински университет – София, като водещо учебно заведение на национално и международно ниво. 

Дейността на Алумни общността е свързана с търсенето на начини и мерки за подпомагане на житейската ориентация на студентите, чрез споделяне на професионален опит от страна на бившите възпитаници, предлагане на ментори, стажантски програми и партньорства.