СТРАНИЦИ

Месец: юни 2017

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ПО ДОКУМЕНТИ ЗА МЕСТА ПО НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, СПЕЦИАЛНОСТ „ОБЩА МЕДИЦИНА“ И ПО СПЕЦИАЛНОСТ С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“

КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ДА СЕ ЯВЯТ В ОТДЕЛ „СДО и УБК“ СЛЕД 21.08.2017 ГОД. ОТ 10.00 ДО 12.00 ЧАСА И ОТ 13.00 ДО 16.00 ЧАСА, ЕТ.12 СТ.7 ЗА ДА ПОЛУЧАТ ЗАПОВЕД ЗА ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И УЧЕБНАТА ПРОГРАМА. ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ОТ 11.09.2017 ГОД.

заседание на Академичния съвет 06.06.2017

Уведомяваме Ви, че на 06.06.2017 г. / вторник / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред: 1. Отчет на резултатите от предварителните изпити по […]

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Отдел „Следдипломно обучение и университетско болнична координация“ на МУ – София Обявява Конкурс по документи съгласно чл.18 от Наредба № 1/22.01.2015 год. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по неклинични специалности, специалност „Обща медицина“ и по специалностите за лица с професионална квалификация „лекар по […]