СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общо събрание 20.12.2016

На основание чл.25, ал. 5 и чл. 26, ал. 9 от Правилника за устройството и дейността на Студентския съвет към Медицински университет-София Ви информираме, че по искане на повече от 1/4 от 67 членния списъчен състав на Общото събрание на Студентския съвет, свикваме Общо събрание на Студентския съвет на 20 декември 2016 г. (вторник), с време за регистрация от 18 до 19 часа и с начален час на Събранието 19 часа, в I-ва аудитория на Предклиничния учебен център ( ПУЦ), при следния дневен ред:
1. Избор на протоколчик на Общото събрание на Студентски съвет;
2. Избор на комисия по избора и преброители за Общото събрание на Студентски съвет;
3. Обсъждане на статута ( броя на мандатите като студентски съветник) и дейността на Председателя на Студентския съвет г-н Славян Христов Тъмнев за периода от месец март 2016 г. до настоящия момент;
4. Гласуване вот на недоверие на г-н Славян Христов Тъмнев от поста Председател на Студентския съвет към Медицински университет-София;
5. Избор на нов Председател на Студентския съвет към Медицински университет-София.
6. Избор на членове на Изпълнителния съвет и Контролна комисия на Студентския съвет към Медицински университет-София.